Kolejny dzień w Grecji

wwpWtorek w Grecji był pełen wrażeń duchowych. Na początku udaliśmy się na wyspę Tassos do malowniczo położonego klasztoru św. archanioła Michała. Pokłoniliśmy się cząsteczce Świętego Gwoździa, którym była przybita ręka Jezusa na krzyżu i cudownej ikonie Archanioła Michała.  W drodze powrotnej odwiedziliśmy przepięknie położony klasztor św. Mikołaja na wodzie w Porto Lagos na jeziorze Vistonida .Pokłoniliśmy się cudownej ikonie Matki Bożej.Mieliśmy bardzo wielkie szczęście, gdyż mnich wyniósł nam Pas Bogarodzicy znajdujący się w srebrnym relikwiarzu,któremu mogliśmy się pokłonić i ucałować. Każdego pątnika pobłogosławił cząsteczką Pasa poświęconego na Pasie Bogarodzicy w monasterze Watopedzkim na św.Górze Atos.  Nie spodziewaliśmy się takiej łaski. Wracając do hotelu pokłoniliśmy się relikwiom św.Grzegorza Teologa w katedrze w Nea Karvali. Św. Grzegorz zakończył swe ziemskie życie 25 stycznia 389 r., a jego ciało zostało pochowane w Nazjanzie. W 950 roku relikwie świętego zostały przeniesione do Konstantynopola. Obecnie przebywają w Grecji w Nea Karvali. Relikwie nie uległy rozkładowi i do dzisiaj wydzielają cudowną woń a „obuwie” (tapoczki) są zmieniane, gdyż się przecierają.Świadczy to o tym, że święty chodzi. Św. Grzegorz pozostawił po sobie znaczną ilość kazań. Ze względu na ich wielką religijną wartość otrzymał zaszczytny tytuł „Teologa”. Święty wraz ze św. Bazylim Wielkim i św. Janem Złotoustym nazywani są „powszechnymi wielkimi nauczycielami”. Przypisuje się mu autorstwo 243 listów, 507 wierszy i 45 mów, w tym najwyższej wagi w teologii – pięć traktatów o teologii, obronę nicejskiego prawosławia przeciw arianom. Więcej zdjęć na stronie na facebooku.