II Niedziela po Pięćdziesiątnicy

DCIM/697MEDIA/DJI_0584.JPG

Boskiej Liturgii sprawowanej  o godzinie 9.00 przewodniczył ks. mitrat Jan Barszczewski w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił ks. Aleksy.  Prosił aby w każdym widzieć obraz Boży i wszystkich ludzi kochać. Wybaczać krzywdy i nie mścić.