Boska Liturgia w cerkwi św.Archanioła Michała

2

Zakończyły się dzisiaj uroczystości w Bielsku Podlaskim ku czci św.Archanioła Michała i Wszystkich Niebieskich Mocy w cerkwi pw. tego świętego. Boskiej Liturgii sprawowanej o godz.10.00, przewodniczył Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, w asyście 26 księży i dwóch diakonów.Śpiewał chór pod dyr. Ireny Korowaj.Przed nabożeństwem Władykę przywitały dzieci, młodzież, starosta i proboszcz ks. Leoncjusz Tofiluk.
Kazanie ewangeliczne wygłosił Eminencja Sawa. Powiedział między innymi, że święto to jest poświęcone światu anielskiemu. Życie ma różne wymiary, mówił Hierarcha, ziemskie, tutaj, w określonych warunkach oraz drugie, niewidzialne, określane mianem nieba. Głową całego świata jest Bóg. Na czele świata duchowego, niewidzialnego stoi Bóg w Trójcy Świętej w otoczeniu sił duchowych, aniołów mających swoje role. Aniołowie są po to, aby ochraniać człowieka przed złem. Każdy człowiek jest uskrzydlany duchowymi skrzydłami przez swoich aniołów. Każdy naród, cerkiew, człowiek ma swego anioła. Liczba aniołów nie jest określana. W tym jest wielkie znaczenie, tj. zależność między światem widzialnym i niewidzialnym, i w tym pomagają aniołowie na czele z Przenajświętszą Bogurodzicą. Człowiek jest zawsze w centrum i musi wybierać między dobrem i złem.

Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi. Na zakończenie Eminencja powiedział,że każdy powinien wyciągnąć wnioski ze święta i powinien zdać sprawę kim jest i co sobą reprezentuje. Podziękował  witającym, duchowieństwu, chórowi i wszystkim za wspólną modlitwę.  Proboszcz ks. Lencjusz Tofiluk, metropolicie, za uświetnienie nabożeństwa i nadanie mu większej rangi.

patrz również:

http://www.orthodox.pl/swieto-archaniola-michala-w-bielsku-podlaskim/