ASTERIA w Krzywej

wpis

ASTERIA

W niedzielę, w godzinach popołudniowych zespół „ASTERIA” pod dyr. Anny Fity uświetniał uroczystości związane z wyświęceniem świetlicy we wsi Krzywa. Świetlicę wyświęcił proboszcz parafii Szczyty, ks. Jan Stepaniuk. W tak niezwykle ważnym wydarzeniu dla społeczności wiejskiej  udział wziął wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, wicestarosta Powiatu Bielskiego Piotr Bożko, wójt Gminy Bielskiej, gospodarz terenu, Raisa Rajecka,zastępca wójta Anatol Filipiuk, skarbnik Nadzieja Sokołowska, kierownik GOPS Barbara Car, zastępca komendanta Powiatowej Policji, Arkadiusz Sidorski, prezes Spółdzielni Produkcyjnej Krzywa Jerzy Dąbrowski,i jeszcze wielu zaproszonych gości, mieszkańcy wsi z sołtysem na czele Janem Jakimczukiem,  niemalże wszyscy radni gminni  z przewodniczącym Rady Walentym Gałuszewskim i zastępcą Pawłem Łozowikiem, na czele….

Pani wójt niejednokrotnie miała możliwość słyszeć dziewczęta z „ASTERII” w akcji, śpiewały w ub.roku w Proniewiczach, i postanowiła je zaprosić. Nasze cudowne dziewczyny zostały nagrodzone gromkimi brawami przez gości a przez panią wójt i sołtysa upominkami.