Zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Pod opieką Bogurodzicy

ww--------

II Edycja Międzynarodowego Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy” w Bielsku Podlaskim odbyła się w dniach 01-03 czerwca 2018 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest ks. mitrat Jerzy Bogacewicz proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy i zarazem prezes Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.Przez trzy popołudnia rozbrzmiewały pieśni,hymny, kondaktiony wychwalające i wielbiące Najświętszą Marię Pannę ( dwa pierwsze popołudnia w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy, w ostatnim dniu w Bielskim Domu Kultury). Bogurodzica jest nade wszystko wszechobecna w całym kościelnym roku liturgicznym, w liturgicznej i modlitewnej sferze życia Kościoła. Kierowana pod Jej adresem modlitwa  o pomoc i orędownictwo u Jej Syna zajmuje w nabożeństwie najważniejsze miejsce. Świadczy o tym częstotliwość oraz różnorodność wspominania Jej w nabożeństwach i ogromna liczba modlitw do Niej. Dlatego należy oddać Jej odpowiednią cześć tym bardziej,że Bielsk Podlaski słynie z cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej znajdującej się w najstarszej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Preczystieńskiej), podarowanej przez księżnę Helenę żonę króla Aleksandra Jagiellończyka. II Edycja Międzynarodowego Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy” dostarczyła słuchaczom wiele doznań duchowych. Przedsięwzięcie udane. Pieniądze nie poszły na marne,jak powiedział burmistrz w swoim wystąpieniu na zakończenie festiwalu. W ostatnim dniu jako pierwszy wystąpił zespół Fart , drugi Asteria, śpiewając pieśni patriotyczne. Następnie przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela wchodzące w skład zespołu „Lanok” oraz chór dziecięcy Ruczniczok ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.J Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,chór katedralny parafii św.Aleksandra Newskiego z Kobrynia (Białoruś) ,chór katedralny Aksion parafii św.Mikołaja w Białymstoku,chór katedralny parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie,chór katedralny parafii Metropolitarnej św. Marii Magdaleny w Warszawie,chór parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego im.św.Jana Damasceńskiego w Nowym Sadzie,Serbia a na zakończenie chór duchowieństwa i seminarzystów z Krzemieńca z Ukrainy. Sala Bielskiego Domu Kultury była wypełniona do ostatniego miejsca. W pierwszym i trzecim dniu wśród słuchaczy był arcybiskup bielski Grzegorz, który podsumował bardzo pozytywnie zorganizowanie festiwalu na tak wielką skalę.Księdzu Jerzemu Bogacewiczowi życzył aby innowacje twórcze były ciągle aktualne ,aby atrakcje dla naszych gości  też były i chcieli do nas przyjeżdżać następnym razem.
Celem festiwalu było podniesienie świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego, tradycji wspólnego śpiewania pieśni Maryjnych oraz integracja środowiska mniejszości prawosławnej zamieszkującej w Polsce jak też za granicą. I to się udało. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w ramach Budżetu Obywatelskiego, przez Urzędy Gminy w Bielsku Podlaskim i Orli, przedsiębiorców jak też przez licznych sponsorów. Za wszystkie ofiary i pomoc w organizacji festiwalu ks. mitrat Jerzy Bogacewicz serdecznie dziękuje. Dziękuje również tym, którzy głosowali na projekt i to właśnie oni zdecydowali,że II Edycja Międzynarodowego Festiwalu Pod opieką Bogurodzicy się odbyła.