Z życia bractwa

WpW obecnym roku szkolnym przy naszej Parafii, dzięki proboszczowi ks. Jerzemu Bogacewiczowi, ponownie funkcjonuje Bractwo Młodzieżowe. W minionym tygodniu młodzież w ramach spotkania poznawała proces i specyfikę wypieku prosfor, które są wypiekane dla wiernych uczestniczących w świętej Liturgii w naszej cerkwi. Młodzież mogła własnoręcznie spróbować wielu czynności związanych z wypiekiem i upiec swoją pierwszą prosforę.

W dniu 10.11.2018r. dwuosobowa delegacja młodzieży z naszej Parafii z opiekunem duchowym ks. Adamem uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, rozpoczęto je świętą Liturgią, którą celebrował J.E. arcybiskup Grzegorz, natomiast w obradach Zgromadzenia wziął udział zwierzchnik naszej Cerkwi J. E. Metropolita Sawa, który podziękował młodzieży za obecność i pracę dla dobra Cerkwi oraz prosił o pamięć dla historii naszej Cerkwi.Podczas obrad przyznano absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym nowego zarządu delegaci wybrali Panią Gabrielę Nowaszewską z Siemiatycz.  Spotkanie pozwoliło również na lepszą integrację wśród młodzieży.

Tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk