XX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wwpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy , dzisiejszego solenizanta. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.
Dzisiaj Cerkiew wspomina pamięć św. Ojców VII-ego Soboru Powszechnego. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (7,11-16):

„Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój”.
Na zakończenie Liturgii ks.Jerzy Bogacewicz pozdrowił ks. Marcina z okazji niebiańskiego patrona Marcina Miłościwego. Życzył dużo zdrowia, pomyślności. Podziękował za trud wkładany w pomoc potrzebującym i ubogim, gdyż ks.Marcin od wielu lat zajmuje się wydawaniem żywności dla ludzi ubogich, tak jak Jego niebiański patron. Chór zaśpiewał Mnogaja Leta !!!