XIV Wieczory Muzyki Cerkiewnej

00

Przez dwie kolejne niedziele rozbrzmiewały w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2 pieśni cerkiewne. Wczoraj, 20 grudnia, wystąpiło dziesięć chórów. (klikaj w zdjęcie 🙂 . Jako pierwszy zaprezentował się chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, który śpiewał razem z chórami dziecięcymi „LANOK” i „RUCZNICZOK”.
Chórem parafialnym dyryguje Marta Zinkiewicz. Organizatorem i pomysłodawcą WMC jest ks.Piotr Snarski. Wśród słuchaczy byli duchowni z dziekanem bielskim ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele, zastępcą dziekana ks.mitratem Jerzym Bogacewiczem… Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski, przewodniczący Rady Miasta pan Igor Łukaszuk, wójt Gminy Bielsk Podlaski pani  Raisa Rajecka, dyrektorzy szkół, przedszkoli…. Widownia okazała się, po raz kolejny, za mała… 😉