X Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. prot. Romana Dubińskiego. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.prot.Roman Dubiński. Zwrócił uwagę jak ważna jest wiara, nawet ta malutka jak ziarenko może czynić cuda. Tak, że nigdy nie należy wątpić w miłosierdzie Boże.

więcej zdjęć Facebook