Wspomnienie cudu św.Teodora Tyrona (Rycerza)

wpis

Cud miał miejsce 50 lat po męczeńskiej śmierci św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona. Imperator Julian Apostata (361-363), który wyparł się chrześcijaństwa , prześladował wyznawców Chrystusa. Chcąc z nich zadrwić rozkazał naczelnikowi miasta Konstantynopola w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu skropić krwią ofiar złożonych na pogańskim ołtarzu wszystkie zapasy żywności chrześcijan. Święty Teodor miał wówczas pojawić się we śnie arcybiskupowi Eudoksjuszowi i kazał ogłosić wszystkim wiernym, by nie kupowali niczego na bazarach, a jedli gotowaną pszenicę z miodem – koliwo.

Na pamiątkę tego wydarzenia Cerkiew co roku czci pamięć wielkiego męczennika Teodora Tyrona w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów sprawowanej wieczorem, przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Wielu wiernych przystąpiło do spowiedzi i św.Pryczstija. Kazanie wygłosił proboszcz, który opowiedział o zaistniałym cudzie. Na koniec Liturgii wszyscy duchowni parafii modlili się przed carskimi wrotami, gdzie został odczytany kanon ku czci św.Teodora Tyrona i pobłogosławiono koliwo, które zostało rozdzielone przez wiernych.