Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Marii Panny

1p

(Wwiednienje wo chram Prieswiatoj Bohorodicy) przypada na 21 listopada wg nowego stylu, albo 4 grudnia wg starego sty­lu.Jest jednym z wielkich dwunastu świąt w roku liturgicznym.Poświęcone ono jest znanemu jedynie z tradycji wydarzeniu. Najświętsza Maria Panna po ukończeniu trzech lat zgodnie z obietnicą rodziców miała zostać ofiarowana Bogu.

Dzisiaj w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami  z Niepublicznego Przedszkola nr 1 im.św.młodzieńca Gabriela uczestniczyły w Boskiej Liturgii. Wszystkie dzieci, około 100, przystąpiły do Świętej Eucharystii ( Świętego Pryczastija). Ks. Jerzy Bogacewicz , proboszcz parafii, w kazaniu ewangelicznym powiedział min.,że jest to święto dzieci. Wyraził radość, że od kilku lat dzieci są przyprowadzane do cerkwi, szczególnie w tym dniu. Podziękował dyrekcji i nauczycielom za opiekę i dobre wychowanie swoich podopiecznych.

Święto Ofiarowania Najświętszej Marii Panny zwraca naszą uwagę na znaczenie świątyni w wychowaniu dzieci. Maria Panna złożyła Bogu w ofierze swe dzieciństwo, najpiękniejszy okres życia. Przykład Joachima i Anny, którzy podobnie złożyli Bogu w ofierze  swą rodzicielską miłość ukazuje rodzicom obowiązek wychowywania dzieci przy cerkwi. Wszystkie dzieci powinny od najmłodszych lat uczęszczać na nabożeństwa i lekcje religii, uczyć przysposabiać do pożytecznych prac, rozwijać duch pobożności i bojaźń Bożą.

więcej zdjęć: http://prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/wprowadzenie-do-swiatyni-przenajswietszej-bogarodzicy/