Wizyta metropolity Czarnogóry i Przymorza Joanicjusza

Dziś 14 września 2021 r. naszą cerkiew odwiedził metropolita Czarnogóry i Przymorza Joanicjusz wraz z osobami towarzyszącymi. Na gości oczekiwał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski , dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk i wszyscy duchowni parafii Narodzenia Bogurodzicy : proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz,ks.mitrat Jan Barszczewski,ks.Adam Dzienisiuk,ks.Aleksy Kuryłowicz i ks.protodiakon Marcin Kuźma.

Przed cudowną Bielską Ikoną Matki Bożej odsłużono molebień. Potem Abp Grzegorz podziękował gościowi za wizytę. Wspomniał patriarchę Serbii Pawła, z którym miał okazję porozmawiać. Metropolita Joanicjusz podziękował za tak ciepłe przywitanie i za gościnność. Podarował ikonę Matki Bożej. Na zakończenie dostojny gość wpisał się do św.Ewangelii.

29 maja sobór biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał biskupa budimljańskiego i nikšickiego Joanicjusza (Mićovicia) metropolitą Czarnogóry i Przymorza. Zastąpi on zmarłego 30 października 2020 roku metropolitę Amfilochiusza (Radovicia). Nowym biskupem budimljańskim i nikšickim został biskup Dioklei Metody (Ostojić), wikariusz metropolii Czarnogóry i Przymorza, przełożony monasteru w Cetynii.

Nowo wybrany metropolita Joanicjusz (Mićović) urodził się 20 kwietnia 1959 roku w miejscowości Velimlje w Czarnogórze. Jest absolwentem wydziałów teologicznego i filozoficznego Uniwersytetu Belgradzkiego. 30 października 1990 złożył śluby zakonne, 7 lutego 1991 roku przyjął święcenia diakońskie, zaś 17 lutego tego samego roku – kapłańskie. Od 1 września 1992 roku był przełożonym monasteru w Cetynii. W 1999 roku sobór biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał go na biskupa pomocniczego metropolii Czarnogóry i Przymorza. W 2002 roku został ordynariuszem diecezji budimljańsko-nikšickiej. Z jego inicjatywy wyremontowano i wzniesiono ponad sześćdziesiąt świątyń i monasterów w diecezji. Andrzej Charyło