Wizyta Eminencji


25 października 2008 roku Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa złożył wizytę kanoniczną w naszej cerkwi. Przyjrzał się pracom przy konserwacji ikonostasu. Potem z proboszczem ks. Jerzym Bogacewiczem udał się do Domu Kultury Prawosławnej przy ulicy Rejtana 24. Ze swego pobytu metropolita Sawa napisał notatkę służbową o treści: „ Prawosławna społeczność m. Bielska Podlaskiego dorobiła się obiektu, który jest przeznaczony na Dom Kultury Prawosławnej. W tymże domu zorganizowano pierwsze w Cerkwi przedszkole prawosławne, które odwiedziłem 25.X.2008 r. Wszystko to cieszy nas, ale wymaga jeszcze wiele nakładów finansowych.(…)

Dodaj komentarz