Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu bielskiego

W dniach 14 i 15 kwietnia, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Duchowieństwa Dekanatu Bielskiego. Tegorocznym Rekolekcjom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski i miały one miejsce w Parafii św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim.

Już w środę wieczorem w Cerkwi Michajłowskiej odsłużono Jutrznię wraz z kanonem świetego Andrzeja z Krety. Po zakończonym nabożeństwie duchowieństwo miasta Bielsk przystąpiło do misterium spowiedzi. Niestrudzonym spowiednikiem dekanatu jest Dziekan Bielski ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk. Natomiast w czwartek odsłużono wilkopostne czasy a do misterium spowiedzi przystąpili duchowi z parafii wiejskich.

Następnie nastąpiło przywitanie hierarchy i po modlitwach wprowadzających do prezbiterium rozpocząto celebrację Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. W Liturgii wzięli udział wszyscy duchowni z dekanatu. Ze słowem paserskiego pouczenia zwrócił się do wiernych ks. prot. Mirosław Niczyporuk, proboszcz parafii w Boćkach. Bardzo wyraznie podkreślił on znaczenie przyjmowania św. Eucharystii w dobie pandemii, jest to Boska moc i siła – mówił kaznodzieja, która niweczy wszelkie zło i unicestwiaja wszelką zarazę. Kontynuując dodał, gdzie mamy szukać zdrowia duchowego i cielesnego jak nie w eucharystii ? A na to pytanie powinien odpowiedzieć każdy wierny – konkludował.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ze słowem arcypasterskiego pouczenia do zebranych duchownych ale też i wiernych, zwrócił się Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Powiedzial on, że: idąc drogą wielkopostną powinniśmy starać się wzmocnić naszą modlitwę, natomiast nasze serce powinno bacznie patrzeć na to co się dzieje wokół nas, i jeśli ma ono w sobie pokorę to znaczy, że idziemy właściwą drogą, a jeśli rodzi się u nas osądzenie, złość, niepokój ducha to trzeba zastanowić się czy rzeczywiście idziemy w dobrą stronę. Arcypasterz zwracając się bezpośrednio do braci kapłanów dodał: nie jest to prosta sprawa ale każdy a zwłaszcza kapłan musi pracować nie tylko nad sobą ale nad swoimi wiernymi, bowiem taka jest rola każdego kapłana.

Arcybiskup Grzegorz przekazał również serdeczne pozdrowienia Zwierzchnika naszej Cerkwi Metropolity Sawy na ręce ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka, który właśnie obchodzi 65 rocznicę święceń kapłańskich. Władyka Grzegorz również pozrodowił jubilata w imieniu własnym i wszystkich duchownych dekanatu oraz przybyłych wiernych. Ekscelencja dodał, że duszpasterska działalność i trud ojca Leoncjusza jest widoczny nie tylko w Bielsku Podlaskim. Osobę jubilata hierarcha postawił jako wzór kapłana, który posiada wyczucie, takt i smak kapłaństwa. Wraz z życzeniami długich lat życia Ekscelencja życzył dla wszystkich radosnych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

tekst ks.Adam Dzienisiuk

Bielsk Podlaski. Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bielskiego i jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka | Gazeta Współczesna (wspolczesna.pl)