Wielki Kanon Pokutny

Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię, Chryste? O Miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się. Idź, nieszczęsna duszo wraz z twoim ciałem, wyznaj winy Stworzycielowi wszystkiego, porzuć wreszcie poprzednie bezsensowne życie i przynieś Bogu łzy w pokucie.

Czyta Abp Bielski Grzegorz

Wielki kanon pokutny św. Andrzeja, biskupa z Krety (660-740 r.) jest czytany w cerkwi w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu. Kanon pokutny od czasów VI Soboru Powszechnego (680-681 r.) odczytywany jest w całości w środę wieczorem piątego tygodnia Wielkiego Postu na jutrzni. W poniedziałek podczas wielkiego powieczerza kanon czytał proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, we wtorek-ks.mitrat Jan Barszczewski, w środę – abp bielski Grzegorz a kazanie wygłosił ks.prot.Aleksy Kuryłowicz, w czwartek po raz czwarty kanon był czytany przez ks.Romana Dubińskiego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Przechodząc przez opisy upadku człowieka, od raju do czasów Chrystusa jesteśmy wezwani do zjednoczenia się z Bogiem, źródłem życia dla każdego człowieka.