Wielki Czwartek

wpis

W Wielki Czwartek Cerkiew wspomina Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii. Podczas Boskiej Liturgii przygotowuje się Święte Dary dla chorych. Wieczorem jest sprawowana Jutrznia. podczas,której czyta się  12 Ewangelii poświęconych męce Pańskiej. W cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim nabożeństwu wieczornemu przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Dodaj komentarz