Wielki Czwartek – czytanie 12 Ewangelii

Jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii, zwanych „strastnymi”, czyli męczeńskimi. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii: ks.mitrata Jana Barszczewskiego,ks.Aleksego Kuryłowicza , ks.prot.Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.