Wielki Czwartek – czytanie 12 Ewangelii

Jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii, zwanych „strastnymi”, czyli męczeńskimi. Nabożeństwu przewodniczył  proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii: ks.mitrata Jana Barszczewskiego,ks.Adama Dzienisiuka,ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.