Wielka Sobota

W Wielką Sobotę z rana odprawiona została Święta Liturgia św. Bazylego Wielkiego, którą poprzedziła wieczernia. Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw odnoszących się do osoby Zbawiciela rodu ludzkiego. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego, ks.Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po Świętej Liturgii , zgodnie z tradycją, został pobłogosławiony chleb i wino ku pokrzepieniu i nabraniu sił cielesnych oraz duchowych przez wiernych . Przed Liturgią zostały zmienione szaty z ciemnych na białe.