Wieczory Muzyki Cerkiewnej


14 grudnia 2008roku w Bielskim Domu Kultury zakończyły się VII Dekanalne Wieczory Muzyki Cerkiewnej, których przesłaniem są słowa prokimenonu Liturgii ”Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie” (Pojtie Bohu naszemu pojtie. Pojtie Carewi naszemu pojtie). Otwarcie VII wieczorów odbyło się w niedzielę, 7 grudnia. Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Sergiusz Łukaszuk przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności biskupa siemiatyckiego Jerzego, dziekana ks. Leoncjusza Tofiluka, wicestarostę Piotra Bożko, wiceburmistrza Walentynę Szymczuk, wójta gminy Raisę Rajecką. Podziękował pomysłodawcy tych wieczorów ks. Piotrowi Snarskiemu za zorganizowanie tej imprezy, która przyciąga tak wielkie rzesze słuchaczy. Ojciec Piotr, w związku ze śmiercią patriarchy moskiewskiego Aleksego II, poprosił o zaniechanie oklasków i o zaśpiewanie pieśni Wiecznaja Pamiat’ (wieczna pamięć) w intencji nowoodeszłego patriarchy. Powiedział m.in., że te wieczory pomogą wszystkim oderwać się od telewizora, który na co dzień w większości domów pozostaje w centrum uwagi. Żadna stracona chwila nie wraca i trzeba czas wykorzystywać umiejętnie – powiedział o. Piotr – Post i modlitwa pomagają w oczyszczeniu duszy i zwróceniu większej uwagi na życie duchowe. Następnie głos zabrał biskup Jerzy. Wyraził radość, że może uczestniczyć w tego typu uroczystości. Powiedział, że post filipowy jest wyjątkowy w życiu chrześcijanina. Jest to okres surowy, wstrzemięźliwy, a zarazem radosny, gdyż w sposób szczególny przygotowuje do Świąt Bożego Narodzenia. Cerkiew Polsce łączy w sobie wiele tradycji śpiewania kolęd i pieśni paraliturgicznych. To bardzo dobry moment, mówił Władyka, aby wsłuchać się pieśni wychwalające przyjście i narodzenie Zbawiciela. W imieniu metropolity Sawy, który ze względu na stan zdrowia nie mógł być na otwarciu, przekazał błogosławieństwo i złożył najserdeczniejsze życzenia organizatorom, chórom i wszystkim zebranym. Biskup Jerzy powiedział również, że takie spotkania uspokajają, uszlachetniają, uwrażliwiają na kulturę, a także umożliwiają poznawanie nowych pieśni i kolęd. Życzył wszystkim, aby te spotkania były wieczorami duchowej refleksji i inspiracją do głębokich duchowych przemyśleń. Uroczystości prowadziła Elżbieta Fionik, pracownik domu kultury. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest o. Piotr Snarski, wikariusz parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, który w podziękowaniu Bogu (za uzdrowienie z ciężkiej choroby) i ludziom (za modlitwy), kontynuuje to dzieło od 2002 roku. Pomysł jest bardzo dobry – dowodem tego jest wypełniona po brzegi widownia. Grudniowe, duchowe wieczory wpisały się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Bielska Podlaskiego. Na pierwszych wieczorach występowały jedynie chóry z dekanatu bielskiego. Teraz wystąpiły chóry z całej diecezji warszawsko-bielskiej (z Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Orli, Hajnówki, Łosinki i z Warszawy) i białostocko-gdańskiej (z Michałowa). Szczególną uwagę należy zwrócić na chór parafii św. Grzegorza Peradze w Warszawie, dyrygowany przez Annę Siegień, który swój repertuar wykonał w języku polskim. W imieniu słuchaczy dziękuję wszystkim chórom – a śpiewali wszyscy pięknie – i organizatorom za niezapomnianą ucztę duchową i dobrze wypełnione wieczory postu.

Dodaj komentarz