Wejście Pana do Jerozolimy

w-Dzisiejsza niedziela nosi również nazwę Niedzieli Palmowej, ze względu na gałązki palmowe (wierzbowe), którymi witano Jezusa w Jerozolimie. Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na tych, którzy witali Jezusa wiwatując na Jego cześć, machając gałązkami palmowymi i podkładając swoje ubrania. Ci sami za kilka dni krzyczeli, aby ukrzyżować Go. Ks. Jerzy prosił, aby nie postępować tak dla nas. Dzisiaj kogoś kochać,stawiać na piedestale aby za kilka dni go nienawidzieć. Na zakończenie Boskiej Liturgii ks. Adam Dzienisiuk poświęcił przystrojone gałązki wierzbowe przyniesione przez wiernych. Proboszcz złożył życzenia imieninowe ks.Aleksemu Kuryłowiczowi, którego dzień patrona niebiańskiego był w piątek a chór odśpiewał Mnogaja Leta.