Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

wpis

W dniu 12.XII.2015r., odyło się kolejne XXXIV Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w Monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. W Zgromadzeniu tym wzięła udział młodzież uczestnicząca w Bractwach parafialnych w swoich Parafiach oraz ich opiekunowie duchowni.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęto wspólną Boską Liturgią w cerkwi monasterskiej p/w Przemienienia Pańskiego. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, który zwrócił się z arcypasterskim słowem do młodzieży. Jego Ekscelencja mówił przede wszystkim o wspólnocie eucharystycznej i liturgicznej, która powinna być wartościa nadrzędną w życiu młodego człowieka. Podkreślił również aktualność słów Jezusa Chrystusa, który powiedział, że „kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne”. Natomiast nawiązując do treści czytanego fragmentu z Ewangelii, Ekscelencja porównał postawę młodzieży do apostołów, którzy nie mając jeszcze pełni łaski Ducha Świętego już uzdrawiali i wyganiali biesy, a którzy po Zesłaniu Ducha Świętego niezłomnie świadczyli o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Tak również nasza młodzież, tu obecna – mówił Władyka – swoją codzienną postawą, wyróżnia się ze współczesnego świata tym, że przestrzega reguł postów, przystępuję do św. Eucharystii, swoim ubiorem i zachowaniem wyróżnia się na tle sekularyzowanego świata swoich rówieśników. W ten sposób świadczy o Chrystusie i Cerkwi prawosławnej. Jego Ekscelencja zwrócił się również z apelem do obecnych, żeby zastanowili się wspólnie nad tym co trzeba zrobić, żeby zachęcić do uczestnictwa w bractwach młodzieżowych większą ilość młodzieży.
Na Walnym Zgromadzeniu odbyły się wybory nowego Zarządu Centralnego BMP w Polsce. Przewodniczącym BMP w Polsce został Pan Maciej Owsiejczuk, natomiast nowym opiekunem duchownym BMP w Polsce został ks. Paweł Szwed.

Tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk.