Walne Zgromadzenie BMP

30 listopada br., delegacja młodzieży z naszej parafii z opiekunem duchownym,ks.Adamem Dzienisiukiem, wzięła udział w XXXII Walnym Zgromadzeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Spotkanie rozpoczęto św. Liturgią w cerkwi św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Młodzież uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu przyjechała z kilku diecezji naszej Cerkwi w Polsce. W Zgromadzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Cerkwi Republiki Białoruś, którzy przyjechali z Brześcia.

Tegoroczne spotkanie było poświęcone m. in. ocenie działalności centralnych i diecezjalnych organów BMP, miało miejsce głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Centralnemu, omówieniu idei powołania Komisji Programowej działającej przy Zarządzie Centralnym oraz omówieniu kalendarium Bractwa na 2014 rok.

Zjazd był również okazją do wspólnej modlitwy oraz spotkaniu duchowieństwa i młodzieży z terenu całej Polski.

 opracował ks. Adam Dzienisiuk