W Hagia Sofia w Warszawie

19 maja 2018 roku w nowo budowanej cerkwi pw. Hagia Sophia w Warszawie była sprawowana pierwsza Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście członków Św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi i biskupów zagranicznych. Po św. Liturgii dokonano poświęcenia krzyża, który stanął na głównej kopule cerkwi.