VII Niedziela po Wielkanocy

wwpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na miłość wobec innych i posłuszeństwo. Prosił, aby Ci, którzy chodzą do cerkwi świecili przykładem i byli wzorem do naśladowania. Żeby zdali sobie sprawę dlaczego chodzą do cerkwi. Czy tylko z przyzwyczajenia czy też dlatego co inni powiedzą… Chodzenie do świątyni powinno mieć inny cel o czym każdy chrześcijanin powinien wiedzieć.