V Niedziela Wielkiego Postu

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dziś Cerkiew wspomina św. Marię Egipcjankę. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy Kuryłowicz. Powiedział między innymi, że nie ma grzechu którego Bóg nie wybaczy, jeśli człowiek szczerze żałuje i stara się więcej tego nie powtarzać.