V Niedziela Wielkiego Postu

w----------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił ks.Aleksy Kuryłowicz. Powiedział o życiu Marii Egipcjanki, którą czci dzisiaj Cerkiew Prawosławna. Poniżej zdjęcie kopułki, która będzie na budowanej kaplicy przy ulicy Rejtana.