Uroczystości świąteczne

wpis---W dniach 08 i 09 czerwca br., w Bielsku Podlaskim w szczególny sposób obchodzono święto Matki Bożej w Jej Bielskiej ikonie. Uroczystości rozpoczęły się w najstarszej świątyni w mieście zwanej Preczystienskoj na kanonie święta w sobotę wieczorem. Nabożeństwo Całonocnego Czuwania celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki w asyście duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

W dniu święta w niedzielny poranek we wszystkich bielskich Cerkwiach odsłużono Boską Liturgię by następnie wyruszyć z różnych stron miasta w procesjach do Cerkwi Preczystienskoj, by tu pokłonić się cudotwornej Bielskiej Ikonie Najświętszej Bogurodzicy. Następnie wspólnie wyruszono wraz z ikoną idąc ulicami miasta do Cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim by tam na ołtarzu polowym odsłużyć świętą Liturgię.

U bram Cerkwi Opieki Matki Bożej duchownych niosących ikonę oraz pielgrzymów przywitał zwierzchnik naszej Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Po odśpiewanych hymnach ku czi Matki Bożej przed świętą Liturgią do wiernych z arcypasterskim słowem zwrócił się Metropolita Sawa. Mówił On, że: dziś Matka Boża w swej ikonie przeszła ulicami tego miasta by wejrzeć w serce każdego z was by skłonić swe ucho i wysłuchać mieszkańców, którzy mówią o swoich radościach i problemach. Metropolita Sawa przytoczył słowa z ewangelicznej opowieści o weselu w kanie galilejskiej, dając porównanie że dojrzawszy ludzką potrzebę Bogurodzica zwraca się do Swego Syna Jezusa Chrystusa i prosi o pomoc i czyni to nieprzerwanie od tego momentu do dnia dzisiejszego. A dzisiaj idąc ulicami tego miasta Bogurodzica zwraca się do swego Syna mając na uwadze potrzeby każdego z nas. Dlatego dziękujmy Bogurodzicy, że jest tu obecna od wieków. Nawiązując do współczesnego świata Metropolita powiedział: że jest on pełen różnych kontrowersji, ponieważ równolegle z łaską Bożą w tym świecie działa szatan i on często swoją chytrością czyni różne zjawiska które gorszą ludzi a każdy człowiek znajduje się między tymi dwoma biegunami. W dniu dzisiejszym, mówił Eminencja: zebraliśmy się w tym miście po to by dziękować Trójedynemu Bogu i Najświętszej Bogurodzicy, że jest z nami, że Swoim Omoforionem otacza miasto i mieszkańców. Dziękujmy Jej za to!

Świętą Liturgię celebrował Metropolita Sawa a współcelebrowali ją Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz arcybiskup Bielski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł biskup Hajnowski,   Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej biskup Supraski oraz  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz biskup Siemiatycki wraz z przybyłym duchowieństwem. Po odczytaniu fragmentów św. Ewangelii z homilią do wiernych zwrócił się J. E. biskup Supraski Andrzej, który przybliżył historię życia, trudów i cierpienia Najświętszej Bogurodzicy. Podkreślił on, że całe człowieczeństwo jest powołane do osiągnięcia świętości i jest wpisane w rytm życia Cerkwi prawosławnej.

Po zakończeniu św. Liturgii Jego Eminencja ponownie do zebranych zwrócił się i powiedział, że oto tu, dokonaliśmy świętej Eucharystii, tego co jest najważniejsze na ziemi, a może tego dokonać tylko człowiek. Jest to składanie daru wiary na ołtarzu modlitwy eucharystycznej. Eminencja podkreślił, że: żyjąc we współczesnym świecie, przepełnieni mocą Eucharystii powinniśmy w pozytywny sposób oddziaływać na otaczający nas świat i zawsze dawać świadectwo swej wiary. Natomiast wiara nasza powinna przynosić oczekiwane owoce umacniając nasze prawosławie, które swoje źródło ma w grobie zmartwychwstałego Chrystusa.

Na zakończenie, Jego Eminencja podziękował wszystkim za zorganizowanie święta, przeprowadzenie procesji ulicami miasta oraz wszystkim wiernym za przybycie i uczestnictwo w trudach modlitwy. Następnie duchowni i wierni udali się w drogę powrotną do Cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.

W tegorocznej procesji wzięli udział przede wszystkim wierni z Bielska Podlaskiego i okolicy, młodzież i dzieci jak również i osoby starsze. Pomimo zmęczenia fizycznego odczuwalne było duchowe pobudzenie i radość wynikająca z faktu, że nieprzerwanie od stuleci Matka Boża opiekuje się naszym miastem.

tekst ks. Adam Dzienisiuk