Uroczystości świąteczne w naszej parafii

wpis--

za orthodox.pl 

Tegoroczne święto parafialne w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim miały szczególnie podniosły charakter, bowiem przewodniczył im Papież i Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II.Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w dzień wcześniej całonocnym czuwaniem, które celebrowali arcybiskup przemysko-gorlicki Paisjusz oraz arcybiskup bielski Grzegorz, wraz licznie zebranym duchowieństwem. Zebrani wierni szczelnie wypełnili świątynię i plac wokół cerkwi. Wielu z nich przystąpiło do sakramentu spowiedzi, by później przystąpić do św. Eucharystii podczas jednej z trzech św. Liturgii.

W samym dniu święta centralne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30 od powitania dostojnych gości. Hierarchów witały dzieci i młodzież, przedstawiciel władz lokalnych w osobie burmistrza miasta Jarosława Borowskiego oraz rada parafialna. Jeszcze przed rozpoczęciem Liturgii, Ich Eminencje i Ekscelencje udali się do świątyni, by pokłonić się największej bielskiej świętości – cudotwórczej Bielskiej Ikonie Matki Bożej, a następnie przeszli do ołtarza polowego, gdzie sprawowano św. Liturgię.

Po przeczytaniu  świątecznej Ewangelii, Jego Eminencja metropolita Sawa oficjalnie powitał delegację Patriarchatu Aleksandryjskiego na czele z Wielce Błogosławionym patriarchą Teodorem, wyrażając duchową radość wynikającą z wizyty tak dostojnych gości. Jego Eminencja wskazał na szczególne zasługi Kościoła aleksandryjskiego jako kolebki wielkich teologów, hierarchów i nauczycieli cerkiewnych oraz życia monastycznego. Zauważył, iż na przestrzeni historii niejednokrotnie nasze Kościoły miały ze sobą styczność poprzez działalność znamienitych osobistości, jak choćby patriarchy Cyryla Lukarisa, który stanął w obronie prawosławia w Rzeczypospolitej wobec unii brzeskiej. Wspomniano także biskupa Sawę Sowietowa i ks. Michała Bożerianowa działających na terenie Patriarchatu Aleksandryjskiego. Metropolita zaznaczył, iż obecna wizyta jest kontynuacją tych dobrych kontaktów, posiada wymiar historyczny i służy wzmocnieniu jedności Prawosławia. Następnie wręczył patriarsze na pamiątkę wizyty komplet panagii.

Jego Eminencja patriarcha Teodor w „słowach płynących z serca” jak zaznaczył, zwrócił się do zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce i wszystkich wiernych. W swoim słowie również wskazał na historyczną łączność naszych Kościołów. Opowiedział o trudnej misji, jaką prowadzi Patriarchat Aleksandryjski na ziemiach Afryki. Wyraził głębokie wzruszenie i ogromną wdzięczność za możliwość wspólnej modlitwy przy ołtarzu na którym sprawowana jest św. Eucharystia. Patriarcha Teodor wezwał „umiłowane dzieci polskiej Cerkwi”, aby zachowywały święta wiarę prawosławną, przekazywały ją potomnym, kochały ludzi i tym dawały wyraz wiary prawosławnej. Na zakończenie mowy przekazał metropolicie Sawie pamiątkową panagię i komplet świeczników biskupich oraz nagrodził Jego Eminencję Orderem Św. Sawy Uświęconego.Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół cerkwi, po której hierarchowie jeszcze raz wyrazili obopólną wdzięczność z przeżywania tak podniosłych chwil.Obecność patriarchy Teodora w Bielsku Podlaskim stała się okazją do nagrodzenia Jego Eminencji, Złotym Orderem Śww. Braci Sołuńskich przez Bractwo Śww. Cyryla i Metodego za misyjną działalność patriarchatu na rzecz świętego prawosławia.Swoją wdzięczność wyraził także proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz przekazując na ręce patriarchy kopię Bielskiej Ikony Matki Bożej.

tekst ks. Paweł Zabrocki