Uroczystości ku czci św.Sawy Serbskiego

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski

Boskiej Liturgii w kaplicy św. Sawy Serbskiego przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski w asyście ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka (dziekana bielskiego), ks. mitrata Jerzego Bogacewicza , ks. mitrata Jana Barszczewskiego oraz ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. W nabożeństwie uczestniczyli wszyscy duchowni naszej parafii. Wśród wiernych były dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św. Młodzieńca Gabriela,uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, placówek mieszczących się w tym samym budynku co kaplica. Wszystkie przedszkolaki prawosławne przystąpiły do św. Komunii. Na zakończenie wzniesiono modlitwę przed ikoną św.Sawy Serbskiego potem Władyka zwrócił się do wiernych w szczególności do dzieci. Prosił aby wśród nich panowała miłość i zgoda, aby umieć wybaczać i przepraszać. Władyka dawał krzyż do pocałowania . Wszystkie dzieci otrzymały „Psałterz dla dzieci”.

Przed Boską Liturgią odbyło się powitanie Władyki Grzegorza: przedszkolaki wierszykiem i kwiatami, starosta cerkiewny Mikołaj Mironiuk chlebem i solą oraz proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz.

Była to pierwsza historyczna Boska Liturgia sprawowana z okazji święta św. Sawy Serbskiego w kaplicy pod wezwaniem tego świętego.

zapraszamy do galerii

(2) Facebook