Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

preczystZ błogosławieństwa metropolity Sawy, od 2007 roku, w drugą niedzielę czerwca obchodzone jest święto ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej, w naszej parafii. W 2007 roku uroczyście świętowaliśmy 500 lecie Ikony. Uroczystościom świątecznym 09 i 10 czerwca, przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, w asyście kilkunastu duchownych – całonocnemu czuwaniu i Boskiej Liturgii, w dniu święta, sprawowanej o godzinie 10.00. Zebrały się duże rzesze wiernych, każdy w innej intencji, jedni z prośbą, inni podziękować. Odczuwało się rozpostarty omoforion Matki Bożej, słoneczna pogoda była tego przykładem. Podczas całonocnego czuwania śpiewały dwa chóry, dyr. Przez Martę Zinkiewicz i Annę Fitę. Podczas świątecznej Boskiej Liturgii śpiewał chór dyr. Przez Martę Zinkiewicz, Anna Fita dyrygowała rano. Po rannej Liturgii było małe poświęcenie wody. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Mirosław Ostapkowicz, proboszcz z pobliskiego Augustowa. Powiedział, że każdy powinien przychodzić do Matki Bożej prosić o wstawiennictwo przed Jej Jednorodzonym Synem, jak też w podziękowaniu za wszystko co nas dobre spotyka. Ona może nam pomóc we wszystkim, tylko trzeba mieć głęboką wiarę. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach, obok świątyni. Ks. Leoncjusz Tofiluk zwrócił uwagę na kult Matki Bożej i na Bielską Ikonę Matki Bożej, która ochrania nasze miasto od ponad 500 lat. Tu właśnie, przed Jej Oblicze, od wieków, zbierają się wierni zanosząc swoje modlitwy. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, w szczególności chórowi, który jest oprawą całego nabożeństwa. Powiedział między innymi, że trzeba nie tylko słuchać i zachwycać się pięknem śpiewu, ale starać się aby ten śpiew napełniał nasze serca i duszę. Proboszcz parafii ks. Jerzy Bogacewicz podziękował dziekanowi za uświetnienie nabożeństwa i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że święto Bielskiej Ikony Matki Bożej przebiegło w tak podniosłej atmosferze.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia