Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

Świętą Liturgię celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Współcelebrowali : Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski i Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki .

Po raz siódmy z cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim wyruszyła uroczysta procesja wraz z Bielską Ikoną Matki Bożej do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresienskoj), gdzie w tym roku była sprawowana główna Boska Liturgia na ołtarzu polowym pomiędzy „skrzydłami” domu parafialnego. Procesji przewodniczyli Ekscelencje: Grzegorz Abp Bielski, Paweł Bp Hajnowski i Andrzej Bp Supraski. Niedaleko Woskresienskoj cerkwi czekał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski i Warsonofiusz Bp Siemiatycki, duchowieństwo i wierni. Eminencja pokłonił się ikonie i procesyjnie przeszli na miejsce, gdzie była sprawowana Boska Liturgia. Po umieszczeniu ikony w specjalnie przygotowanym miejscu i po krótkiej doksologii , tuż przed początkiem głównej Boskiej Liturgii do wiernych z arcypasterskim słowem zwrócił się Metropolita Sawa. Powiedział między innymi, że po raz siódmy idziemy z ikoną ulicami miasta i w ten sposób świadczymy o naszej prawosławnej wierze. Po uroczystościach ikona procesyjnie wróciła na swoje miejsce.

Śpiewały dwa chóry: chór parafii Narodzenia Bogurodzicy pod dyr.Marty Zinkiewicz i chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego Ewy Tarasiuk.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwspolczesna.pl%2Fbielsk-podlaski-swieto-bielskiej-ikony-matki-bozej-tlumy-wiernych-wziely-udzial-w-uroczystej-procesji-zdjeciawideo%2Far%2Fc1-16444259%3Ffbclid%3DIwAR0PlX8OqjQyyCYsqUCbiufb3VNSSijitUQPoP0MBCh7lxBxdyMrkjDyzXs&h=AT2_k0jOd4rT_TpBF1drV98rPkznE-2J9MOsqOOLVJT3U60wVaSICfcDM2Ry0YTKSpHOupAosrnXVcS8fqSgwhVhy00BHeFYe9sbpso6Z2au0NEL33Ysux6GKMxwnTfWjj3bpg