Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

13 czerwca 2021 r. krestnym chodem (uroczystą procesją) niesiono cudowną ikonę z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy do cerkwi św. arch. Michała. W procesji uczestniczyli biskupi: abp bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup supraski Andrzej w asyście wielu duchownych z proboszczem parafii NNMP ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem i wiernymi . Na placu parafialnym przy cerkwi św. archanioła Michała oczekiwał Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, abp białostocki i gdański Jakub i bp siemiatycki Warsonofiusz, proboszcz tamtejszej parafii ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk z duchowieństwem, wiernymi oraz z witającymi dziećmi. . Boską Liturgię sprawowano na tymczasowym ołtarzu pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w asyście wszystkich wyżej wymienionych biskupów. Na zakończenie Liturgii ikona została odniesiona na swoje miejsce.

ORTHODOX | Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

Cudowna Bielska Ikona Matki Bożej wraca na swoje miejsce.