III Niedziela Wielkiego Postu

Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko i swiatoje woskresienije Twoje sławim – Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje Zmartwychwstanie sławimy.

Boskiej Liturgii o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. Dzisiejsza, trzecia niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest życiodajnemu i czcigodnemu Krzyżowi Pańskiemu. Podczas całonocnego czuwania jest wynoszony na środek świątyni . Przypomina nam o cierpieniach Jezusa Chrystusa. Daje nam pocieszenie i otuchę.

Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg.św.Marka, Mk 37 (8, 34- 9,1)

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”

Krzyż jest darem i wyzwaniem jednocześnie. Krzyż nie jest lekki i przyjemny. Należy przyjmować go z wiarą i miłością wówczas będzie zbawienny. O tym powinniśmy pamiętać każdego dnia.