Triumf Prawosławia

 

wpis

W dniu dzisiejszym, czyli w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto zwane Triumfem Prawosławia, lub inaczej Triumfem Ortodoksji. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa Chrześcijaństwa nad herezją ikonoklazmu. Święto to jest  wspomnieniem szczególnego wydarzenia w historii Cerkwi i zarazem zamknięciem pewnego etapu w jej dziejach. Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Zwrócił uwagę na leżące na środku cerkwi ikony. Powiedział jak ważne jest kłanianie się im.  Oddajemy wówczas cześć ikonom świętych, wychwalając i czcząc osoby na nich wyobrażone.( nie szkła czy deski ). W ten sposób kłaniamy się tym, którzy dostąpili świętości poprzez rozwijanie w sobie Bożego podobieństwa. Ich świętość i trud są dla nas przykładem mocy daru Bożego obrazu, który jest w nas podstawą naszego człowieczeństwa.