Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy,Świętych Praojców

wpis

Dzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne  wygłosił celebrans.
Ewangelia wg św. Łukasza 76 (14, 16-24)  „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych na ucztę. Ale oni nie chcieli przyjść. Posłał ponownie innych służących i polecił im: „Powiedzcie zaproszonym:Przygotowałem już ucztę. Zabiłem woły i tuczne zwierzęta. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!.’ Oni jednak to zlekceważyli. Jeden poszedł na swoje pole, drugi załatwiał sprawy handlowe, pozostali zaś pochwycili służących, znieważyli ich i pozabijali. Wtedy król rozgniewał się i posłsł żołnierzy, aby wytracili tych zabójców, a ich miasto spalili. Sługom natomiast powiedział” ’Uczta jest wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie okazali się jej godni. Wyjdźcie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek spotkacie, zaproście na ucztę’. Słudzy wyszli i sprowadzili wszystkich, których spotkali na drodze, zarówno złych, jak i dobrych. I sala weselna zapełniła sie gośćmi.
Wtedy wszedł król, aby przyjrzeć się gościom. Zobaczył kogoś, kto nie był ubrany odświętnie. Zapytał: ’Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez odświętnego stroju?” On zaś milczał: Wtedy król rozkazał sługom: ’Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów’.
Bo wielu jest zaproszonych, a mało wybranych.”

Na zakończenie nabożeństwa ks. Jerzy Bogacewicz w imieniu wszystkich duchownych i Komitetu Cerkiewnego złożył życzenia imieninowe ks. Adamowi Dzienisiukowi. Podziękował za pracę na rzecz Cerkwi, parafii i młodzieży. Ks. Adam jest opiekunem Bractwa Młodzieżowego przy parafii. Na Mnogaje Leta!!!