Świętych Apostołów Piotra i Pawła

wpis

ks.Piotr Snarski

Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny  w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Sakramentu spowiedzi udzielał ks.Piotr Snarski, dzisiejszy solenizant. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/vide

os/vb.678677128813891/1139964679351798/?type=2&theater 
Na zakończenie Liturgii ks.Jerzy Bogacewicz złożył życzenia ojcu Piotrowi, życząc zdrowia, siły ducha i Bożego błogosławieństwa i orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła. Wierni podchodząc do krzyża składali życzenia solenizantowi. Na Mnogaje i Błagaje Leta czcigodny ojcze Piotrze!!!