Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny

Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny jest uroczyście obchodzone w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Od końca XVIII wieku Tej świętej jest poświęcony boczny ołtarz. Boską Liturgię w dniu święta , 7 sierpnia 2009 roku, celebrował proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i protodiakona Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. – Szczególną uwagę należy zwrócić na ważne momenty w życiu świętych, którzy musieli przejść ciężką drogę pełną wyrzeczeń, w cierpieniu i modlitwie aby osiągnąć świętość-powiedział ks. Jerzy Bogacewicz w kazaniu wygłoszonym po czytaniu ewangelicznym.- Święta Anna, szczególnie czczona w narodzie prawosławnym, jest wzorem do naśladowania – cicha, spokojna i pełna wiary. Gorliwie modliła się do Boga o potomka. Nigdy nie narzekała, chociaż Jej serce było przepełnione wielkim smutkiem. Ks. Jerzy Bogacewicz prosił wiernych aby szli zgodnie ze św. Ewangelią i naśladowali świętych a osiągną zbawienie. Po św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i krótką modlitwą na grobach znajdujących się obok świątyni. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia wszystkim Annom a w szczególności dyrygentce chóru młodzieżowego Annie Ficie.