Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny

Boskiej Liturgii, w dniu Święta Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny przewodniczył ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii : ks.mitrata Jana Barszczewskiego, ks. prot. Aleksego Kuryłowicza , ks. prot. Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jerzy Bogacewicz. Powiedział m.in. jak ważna w życiu każdego człowieka jest pokora i cierpliwość, której należy uczyć się od świętej Anny. Sprawiedliwa Anna bardzo pragnęła mieć potomka, gdyż wówczas kto nie miał dzieci, był zaliczany do „gorszej” kategorii. Gorliwie się modliła sprawiedliwa Anna i św. Joachim i Bóg wysłuchał ich modlitwy. Urodziła się dziewczynka, której dano imię Maria. Była to Matka Boża. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach obok świątyni. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia solenizantkom Annom, w szczególności matuszkom – Barszczewskiej i Dubińskiej . Na Mnogaje Leta!!!