Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny

ik

Boskiej Liturgii, w dniu Święta Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny przewodniczył ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego,ks.Aleksego Dmitruka z Łodzi i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Anny Fity. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jerzy Bogacewicz. Powiedział min.jak ważna w życiu każdego człowieka jest pokora i cierpliwość, której należy uczyć się od świętej Anny. Sprawiedliwa Anna bardzo pragnęła mieć potomka, gdyż wówczas kto nie miał dzieci, był zaliczany do „gorszej” kategorii. Gorliwie się modliła sprawiedliwa Anna i św. Joachim i Bóg wysłuchał ich modlitwy. Urodziła się dziewczynka, której dano imię Maria. Była to Matka Boża. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św.Ewangelii i modlitwą na grobach obok świątyni. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia solenizantkom Annom, w szczególności Annie Ficie dyrygentce chóru i matuszce Annie Dmitruk Na Mnogaje Leta!!!