Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

W dniu święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy Boskiej Liturgii przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Było bardzo dużo wiernych. Na zakończenie św. Liturgii ks. Aleksy Kuryłowicz poświęcił zioła i kwiaty przyniesione przez wiernych.

Powyżej uroczystości w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim