Święto Zaśnięcia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim-całonocne czuwanie

Bp Jerzy

Bp Jerzy

28 sierpnia Cerkiew prawosławna świętuje ostatnie święto z cyklu Dwunastu Wielkich Świąt  w roku liturgicznym,Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Jest to święto uroczyście obchodzone w Bielsku Podlaskim w parafii pod tym wezwaniem. Uroczystości świąteczne w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, rozpoczęły się w przeddzień nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego całun (płaszczanicę) Bogarodzicy wyniesiono na środek świątyni. Nabożeństwu  przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy w asyście dwudziestu duchownych, w tym czterech mitrofornych, i diakona. Śpiewał chór dyrygowany przez ks. Andrzeja Martyniuka. (parafia ta powstała z parafii Narodzenia Bogurodzicy 10.03.1998 – metropolita Sawa z wydzielonej części parafii p.w. Narodzenia NMP erygował nową parafię p.w. Zaśnięcia NMP. W skład nowej parafii weszła wschodnia część Bielska i wsie: Biała, Hryniewicze Duże, Kotły, Orlanka.).

http://www.bielsk-hodigitria.pl/index.php/poswiecenie-krzyza-pod-cerkiew-zasniecia-bogurodzicy/#more-6369

http://www.bielsk-hodigitria.pl/index.php/zasniecie-bogurodzicy/#more-6528