Święto Zaśnięcia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim-Boska Liturgia

wpis

Uroczystościom świątecznym w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy.Boską Liturgię, sprawowaną o godzinie 10.00 celebrował w asyście dwunastu duchownych i diakona. Śpiewał chór pod dyr. ks. Andrzeja Martyniuka. Zwieńczeniem Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św.Ewangelii. Podczas procesji Władyka czytał odpowiednie modlitwy na poświęcenie ziół, zbóż i kwiatów, po czym je święcił. Następnie przeczytał modlitwę na poświęcenie kapliczki do święcenia wody i również dokonał poświęcenia.Na zakończenie procesji Władyka powiedział,że jest to święto radosne, gdyż Matka Boża przeszła tylko do drugiego życia, do życia wiecznego. Dusza Matki Bożej połączyła się z ciałem i nie będzie oczekiwać na sąd ostateczny, tak jak innych. Prosił aby wszyscy zastanowili się nad śmiercią i więcej uwagi poświęcili na rozważania o tym,że będą musieli kiedyś umrzeć. Każdego to dotyczy bez wyjątku.  Pozdrowił wszystkich w imieniu metropolity Sawy, który przewodniczył uroczystościom świątecznym w niedalekich Kleszczelach.Podziękował proboszczowi ks. Janowi Barszczewskiemu za organizację i za zaproszenie, wszystkim duchownym i wiernym za wspólną modlitwę, witającym, w szczególności dzieciom.

Ks. Jan Barszczewski wyraził wdzięczność Władyce za uświetnienie nabożeństw, za modlitwy i słowo pouczające. Podziękował władzom samorządowym i mundurowym za uczestnictwo w święcie parafialnym oraz w szczególny sposób archontowi, dyrektorowi sąsiedniego MAKSBUDU Janowi Miniukowi. W Boskiej Liturgii uczestniczył min.burmistrz miasta Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski,wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, komendant Powiatowej Straży Pożarnej Jan Bartoszuk, nadleśniczy Jerzy Andrzejuk.

Pogoda była piękna. Wiernych bardzo dużo. Biskup Jerzy był dopełnieniem radości niemalże paschalnej. Gdzie biskup, tam pełnia Cerkwi. Każde święto parafialne jest drugą Paschą w parafii.