Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Boskiej Liturgii o godzinie 7.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Czterdzieści dni po Święcie Paschy Cerkiew Prawosławna obchodzi Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu podczas Św. Liturgii wspomina się wydarzenia, które miały miejsce na Górze Oliwnej – wzniesienie się Syna Bożego do nieba i zapowiedź apostołom Jego ponownego przyjścia.Świętując Wniebowstąpienie Pańskie, Cerkiew upamiętnia też szczególny jego aspekt – wieńczy Paschę. To wyjątkowe Święto przygotowuje nas do Pięćdziesiątnicy, stanowiąc etap zstępowania na świat Ducha Świętego. Wniebowstąpienie Syna Bożego jest więc widzialnym ukryciem Go do czasu Jego ponownego Przyjścia, kiedy to nadejdzie On tak samo – nieoczekiwanie i nieprzewidywalnie, widzialnie i tryumfalnie, na obłoku i cieleśnie.Święto Wniebowstąpienia Pańskiego zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Jest świętem ruchomym, obchodzonym czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze we czwartek. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich i jednocześnie jedno z Dwunastu Wielkich Świąt, a jego historia sięga IV wieku. Święto Wozniesienija Hospodnia kończy 40-dniowy okres paschalny