Święto Świąt-Preczysta

Święto parafialne jest pewnego rodzaju Paschą w danej parafii. W naszej parafii święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny w tym roku miało historyczny wymiar. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem pod przewodnictwem arcybiskupów Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza i Bielskiego Grzegorza.Niemalże przez całą noc były sprawowane nabożeństwa, akatysty i Boskie Liturgie, po drugiej Liturgii-małe poświęcenie wody. Punktem kulminacyjnym była świąteczna Boska Liturgia, mająca wymiar historyczny, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Teodor II, Papież i Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki. Jego Eminencji towarzyszyli Jego Ekscelencja metropolita Nubii Sawa oraz archimandryta Sylwester. Gościowi zagranicznemu asystowali nasi arcybiskupi i biskupi – Lubelski i Chełmski Abel, Przemyski i Gorlicki Paisjusz, Bielski Grzegorz, Hajnowski Paweł i Siemiatycki Warsonofiusz na czele ze Zwierzchnikiem naszej Cerkwi Jego Eminencją Metropolitą Sawą. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Na początku Hierarchów przywitali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno – Jasienieckiego, młodzież, burmistrz,starosta cerkiewny, proboszcz.Dopełnieniem uroczystości była przepiękna pogoda, nie mówiąc o wielkiej rzeszy wiernych i ołtarzu polowym zrobionym z wielkim gustem..