Święto Spotkania Pańskiego

DSC_0105-15 lutego 2013r.  w dzień święta Spotkania Pańskiego, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy biskup siemiatycki. 

Kazanie ewangeliczne wygłosił władyka. Przybliżył historię święta Spotkania Pańskiego. Wyjaśnił sens słowa pierworodny i wskazał  różnicę między pierworodnością Jezusa a człowieka. Pierworodność Jezusa jest absolutną, świętą i niepowtarzalną. Powiedział, że święcimy świece, aby w ciemnościach  ujrzeć  ogień błogosławieństwa Bożego i w ciemnościach swoich grzechów zobaczyć Zbawiciela. Życzył aby każdy dostrzegł Zbawiciela, który jest zawsze obok, no nie każdy chce Go zauważyć. Nie daj Boże, mówił władyka, aby ktokolwiek z własnej woli odrzucił Boga i doprowadził do swego upadku.
W nabożeństwie uczestniczyło dużo wiernych z innych parafii, gdyż nabożeństwo z biskupem jest bardziej uroczyste. Autokarem przyjechały  dzieci z Przedszkola Niepublicznego nr 1 im. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24. Przedszkolaki przystąpiły do Komunii Świętej. Komunii udzielał bp Jerzy i ks. Adam Dzienisiuk, wikarny tutejszej parafii.

Hierarsze w nabożeństwie asystował dziekan dekanatu bielskiego ks. Leoncjusz Tofiluk, ks. Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy,ks. Adam Dzienisiuk i ks. Aleksy Kuryłowicz, wikarni parafii Narodzenia Bogurodzicy, ks. Paweł Sidoruk, wikarny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim  oraz  diakon ks. Marcin Kuźma. Nabożeństwo uświetniał chór parafialny dyr. przez Martę Zinkiewicz.

Na zakończenie władyka Jerzy życzył wszystkim żeby proces spotkania z Bogiem był działaniem ciągłym w życiu każdego człowieka. Podziękował duchownym za wspólne nabożeństwo i chórowi za piękny śpiew. Proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz podziękował władyce za uświetnienie nabożeństwa.