Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks. Adama Dzienisiuka. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii.

Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Chirotonia Biskupa Andrzeja (Borkowskiego) w soborze św.Mikołaja w Białymstoku