Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Świątecznej Boskiej Liturgii w kaplicy św.Sawy Serbskiego przewodniczył ks.prot. Roman Dubiński. Proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz spowiadał , potem z ks.protodiakonem Marcinem Kuźmą udzielali św.Pryczastija (św.Komunii) wraz z o. Romanem. Śpiewał chór składający się z uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego, nauczycieli i rodziców, pod dyr. Marty Zinkiewicz. W nabożeństwie uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św.Młodzieńca Gabriela, uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego wraz z nauczycielami, rodzice oraz wierni z okolicznych domów.

Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się życiodajnemu drzewu, na którym Chrystus, Król chwały, dobrowolnie rozpostarł ręce i podniósł nas do poprzedniej szczęśliwości, których wróg pochwycił przez zadowolenie i uczynił wygnanymi przez Boga. Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się drzewu przez które staliśmy się godnymi skruszyć głowy niewidzialnych wrogów. Przyjdźcie, wszystkie plemiona ludów, uczcijmy w pieśniach krzyż Pański. Raduj się, krzyżu, całkowite wybawienie upadłego Adama. Tobą chlubią się nasi najwierniejsi cesarze, albowiem mocą Twoją potężną upokarzają ludy Izmaela. Całując ciebie z bojaźnią teraz my, chrześcijanie, sławimy przygwożdżonego na tobie Boga, mówiąc: Panie, do niego przygwożdżony, zmiłuj się nad nami jako Dobry i Przyjaciel człowieka.

więcej Facebook