Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

wp

Dzisiejszej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych: ks. Piotra Snarskiego, ks.Adama Dzienisiuka i ks. Aleksego Kuryłowicza oraz protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyło się wielkie poświęcenie wody.