Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny

1
Tegoroczne święto Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim mogło zostać uznane za mniej uroczyste z powodu nieobecności hierarchów. Zrozumienie prawdziwej wagi tego wydarzenia w historii ludzkości – narodzenia Matki Bożej – dało jednak wiernym nowy punkt widzenia odnośnie rzeczywistego znaczenia tego święta. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania. Modlitwy wiary i nadziei na pomoc Bogurodzicy wznoszone były przez całą noc. Sprawowano akatyst przed Bielską Ikoną Bogurodzicy, akatyst Narodzenia Bogurodzicy i akatyst za zmarłych oraz dwie święte Liturgie (o godzinie trzeciej i szóstej, po której nastąpiło poświęcenie wody). Świąteczna Liturgia celebrowana była o godzinie 10.00 przez ks. Eugeniusza Nielipińskiego w asyście wielu duchownych i licznie zgromadzonych wiernych. Deszczowa pogoda nie była ku temu przeszkodą. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Mińko. Nawiązał do troparionu święta: „Narodzenie Twoje Bogurodzico Dziewico, radość ogłosiło całemu światu, z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz i niwecząc klątwę dał błogosławieństwo, i niszcząc śmierć darował nam życie wieczne”. Podkreślił sens słów troparionu zaznaczając, że słowa paschalne, radosne przeplatają się tu ze słowami z Wielkiego Tygodnia – słowami smutnymi. Opowiedział również o życiu sprawiedliwych Joachima i Anny, którzy przez wiele lat modlili się, cierpieli, wierzyli i oczekiwali na upragnione dziecko. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem fragmentów ewangelii i modlitwą na grobach, znajdujących się obok świątyni.

Dodaj komentarz